English

师资力量

左峰(兼)


姓 名: 左峰(兼)
所在教学单位(教学人员): 经济学系
职 称: 教 授
导师情况: 硕士生导师
联系方式:

zuofeng@sdu.edu.cn

学术兼职:
学术与社会兼职:
有关高校和科研机构兼职教授、特约研究员                
     

联系我们

  地址:山东省威海市文化西路180号    电话:(86)-631-5688289